Fyspr

Digital primär-och sekundärprevention genom fysisk aktivitet

Fyspr är en Startup med målsättningen att få fler personer i fysisk rörelse. Vår tjänst utgår från modern vetenskaplig forskning om motivation, fysisk aktivitet och hälsa. Utifrån användarnas behov får de ett träningsprogram i appen som motiverar dem att inleda, komma igång och fortsätta med fysiska aktiviteter för att må bättre. Deltagarna vägleds individuellt till olika fysiska aktiviteter som förebyggande primär- och sekundärbehandling.
Status
Vi är i skedet att ta fram en MVP (Minimum Viable Product) under februari 2023 för att inleda tester på appen. Genom uppföljningar och registrering av användarnas aktiviteter i appen kommer vi att utvärdera arbetet under vintern för att ta fram en komplett app under våren 2023.
Fysisk aktivitet har få biverkningar och väldigt många vinster. Träning som behandling har visat sig ge goda resultat vid många sjukdomstillstånd. Det finns många bra initiativ, projekt och företag som utifrån ett recept på fysisk aktivitet erbjuder tillgång till en coach, fysioterapeut eller sjukgymnast som hjälp är. Det finns många exempel på att det givit goda resultat. Men skall alla som är i behov av fysisk aktivitet som primär- eller sekundär prevention ha en egen behandlare?
-Sannolikt inte!
Vi utvecklar därför en tjänst där användaren på egen hand hittar sin motivation genom att de följer de olika stegen i appen. I och med att stegen följs bildar de en röd tråd vidare till användarens målsättning att må bättre. Användarna får tillgång till digital hjälp genom olika motivationshöjande tekniker och information. Vårt program bygger på och använder exempelvis Motivational Interviewing tekniker, Self-determination theory, Gamification, Skattningar och Socialt stöd. Genom psykoedukation får våra användare en tydlig koppling till sin situation och kan få hjälp framåt i sin strävan att fortsätta med sin fysiska aktivitet.

Team

Johannes, CTO

Johannes har varit i techbranchen i 10 år och varit med och byggt ett 30 tal appar.

Erik, CEO

Erik har startat och drivit flera bolag samt arbetat inom psykiatrin.

  • Vill du vara testa appen?

    Kontakta oss!